חידוש חברות בעמותה

אני החתום/חתומה מטה, מבקש/ת לחדש את חברותי בעמותת דבוראות בת קיימא

תקנון העמותה ומטרותיה ידועים לי (תקנון העמותהמטרות העמותה)

עמית בעמותה הוא כל אדם המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים עם כל הקבוע בתקנונה ומשלם בקביעות דמי עמית. עמית יקבל את פרסומי העמותה ויוכל להשתתף בימי עיון כפי שיתקיימו מפעם לפעם.

דמי עמית בשנת 2020 (עד 1.6.2021): 100 ₪.

חבר מן המניין בעמותה הוא כל אדם שמלאו לו 18 שנה, המזדהה עם העמותה ותומך במטרותיה, מסכים על כל הקבוע בתקנונה ומשלם בקביעות דמי חבר. חברות בעמותה מקנה הנחה מעלות ההשתתפות באירועים, קורסים ומפגשים שהעמותה תקיים. חבר העמותה יקבל את פרסומיה ויוכל להשתתף באספות הכלליות שלה, יהיה זכאי להצביע ולהיבחר למוסדות העמותה.

דמי חבר בשנת 2020 (עד 1.6.2021): 200 ₪.

 © העמותה לדבוראות בת קיימא. כל הזכויות שמורות 2020